เข้าแถวเคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 5 เม.ย.67

วันที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 8.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2) พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย ผกก.ฝ่ายความชอบ และว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อรรถพร สังขะวรรณ ผกก.ฝ่ายประเมินบุคคล นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร

เคารพธงชาติ 5 เม.ย.67 Read More »

เคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 8 ก.พ. 67

         วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 8.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร ผกก.ฝ่ายบรรจุ และว่าที่พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 8 ก.พ. 67 Read More »

เคารพธงชาติ 12 ธ.ค. 66

เคารพธงชาติ 12 ธ.ค. 66

         วันที่ 12 ธ.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(4) พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร ผกก.ฝอ.ทพ. และว่าที่ พ.ต.อ.วิชาญ นาคศรี ผกก.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 12 ธ.ค. 66 Read More »

เคารพธงชาติ 16 ส.ค. 66

          วันที่ 16 ส.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ  ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.วิฑูรย์ กันณะ ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. และพ.ต.อ.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร ผกก.ฝ่ายบรรจุ ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 16 ส.ค. 66 Read More »

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 16 พ.ค. 66

 วันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร ผกก.ฝอ.ทพ.และว่าที่ พ.ต.อ.สามศักดิ์ โกละบุญ ผกก.ฝ่ายประวัติบุคคลฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตร.

เคารพธงชาติ 16 พ.ค. 66 Read More »

เข้าแถวเคารพธงชาติ 13 ม.ค. 66

วันนี้ ที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เข้าแถวเคารพธงชาติ 13 ม.ค. 66 Read More »

Scroll to Top