Author name: แอดมิน ทพ.

จากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

แจ้งปัญหาการได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

📍หากข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เช่น         🟡เกิดปัญหาในการปฏิบัติ         🟠มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ         🟢มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 📩ส่งปัญหา ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ มาได้ที่ police.informations2022@gmail.com

แจ้งปัญหาการได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 Read More »

วันสงกรานต์ 2567

วันสงกรานต์ 2567

         วันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3) และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2567 ณ โถงชั้น 7 อาคาร 5 ตร.

วันสงกรานต์ 2567 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567

        วันที่ 28 มี.ค. 67 เวลา 11.15 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีวาระที่สำคัญคือการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ พท. ที่ได้เข้ามาสังกัด ทพ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ตร. พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567 Read More »

เสื้อเหลือง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง

         เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง ตราสัญลักษณ์ ฯ ทุกวันจันทร์ หรือโอกาสที่เหมาะสม เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและข้าราชการตำรวจ แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง Read More »

การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร.

การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร.

การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร. (คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ)          👉ทำได้โดยยื่นโดยตรง หรือ ส่งจดหมาย ระบุถึง “ประธาน ก.ร.ตร.” หรือ “กรรมการ ก.ร.ตร.” ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจเลขที่ 701/701 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220          👉โดยอย่างน้อยต้องมีรายการและลักษณะ ดังนี้               🔹ชื่อ ที่อยู่ หรือช่องทางติดต่อผู้ร้องเรียน               🔹ชื่อ หรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน               🔹รายละเอียดและข้อเท็จจริงของการกระทำ 

การเสนอเรื่องร้องเรียน ก.ร.ตร. Read More »

โครงการ”จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1) และพ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ”จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1 โดยได้จัดให้มีการฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณลานวัด ณ วัดปทุมวนาราม

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1/2567 Read More »

เคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 8 ก.พ. 67

         วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 8.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร ผกก.ฝ่ายบรรจุ และว่าที่พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 8 ก.พ. 67 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 1/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 29 ม.ค. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ. (1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. (2), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ. (4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 1/2567 Read More »

เคารพธงชาติ 12 ธ.ค. 66

เคารพธงชาติ 12 ธ.ค. 66

         วันที่ 12 ธ.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(4) พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร ผกก.ฝอ.ทพ. และว่าที่ พ.ต.อ.วิชาญ นาคศรี ผกก.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 12 ธ.ค. 66 Read More »

Scroll to Top