Author name: แอดมิน ทพ. (2)

เคารพธงชาติ 16 ส.ค. 66

          วันที่ 16 ส.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ  ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.วิฑูรย์ กันณะ ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. และพ.ต.อ.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร ผกก.ฝ่ายบรรจุ ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

พิธีปิดโครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ.

พิธีปิดโครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ.

        วันที่ 23 มิ.ย.66 เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค รอง ผบก.สก. และ พ.ต.อ.นภดล กาญจนพันธุ์ รอง ผบก.อต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด สกพ. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 กองการเงิน อาคาร 4 ตร.

อบรมข้าราชการชั้นประทวน สกพ.

โครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ.

          วันที่ 20 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น . พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด สกพ. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.66 ณ ห้องประชุม 1 กองการเงิน อาคาร 4 ตร. โดยมี พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ ศรีนุวอ ผบก.ทพ. , พ.ต.อ.นภดล กาญจนพันธุ์ รอง ผบก.อต., พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ. และ พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.สก. …

โครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ. Read More »

บริหาร สกพ.

ประชุมบริหาร สกพ. ครั้งที่ 3/2566

        วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ. เป็นผู้แทน ร่วม ประชุมบริหาร สกพ. และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในสังกัด สกพ. ณ ห้องประชุม สก. ชั้น 10 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศให้แก่ข้าราชการตำรวจตามโครงการ “ทำดีมีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน มี.ค. – พ.ค.66 โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน

บริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566

        วันที่ 8 มิ.ย.66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก. ทพ. (ประธาน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมกันประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566 และประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ ”ทำดี มีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน มิ.ย. 66 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ …

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566 Read More »

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 16 พ.ค. 66

 วันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร ผกก.ฝอ.ทพ.และว่าที่ พ.ต.อ.สามศักดิ์ โกละบุญ ผกก.ฝ่ายประวัติบุคคลฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตร.

Scroll to Top