Author name: แอดมิน ทพ. (2)

บริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566

        วันที่ 8 มิ.ย.66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก. ทพ. (ประธาน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมกันประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566 และประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ ”ทำดี มีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน มิ.ย. 66 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ …

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566 Read More »

เข้าแถวเคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 16 พ.ค. 66

 วันที่ 16 พ.ค. 66 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร ผกก.ฝอ.ทพ.และว่าที่ พ.ต.อ.สามศักดิ์ โกละบุญ ผกก.ฝ่ายประวัติบุคคลฯ ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตร.

Scroll to Top