อบรมสัมมนา

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล”

          กองทะเบียนพลได้จัดการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล  เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพล ให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ คำสั่งข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางแฏิบัติที่กำหนดไว้ รองรับตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านกำลังพลและข้าราชการตำรวจที่สนใจทั้วประเทศ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ zoom) ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 67 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน โดยมี พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ธงชัย […]

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล” Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล

         กองทะเบียนพล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล ระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ย. 66 ณ อาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ 8 ชั้น (ประสารราชกิจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้มีวิทยากรได้ให้เกียรติร่วมบรรยาย และถ่ายทอดความรู้อาทิ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ., พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผบก.อคฝ.ปฏิบัติราชการ ทพ., พ.ต.อ.อดิเรก รุ่งเรือง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต., พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ์ สีวาฤทธิ์ รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล Read More »

พิธีปิดโครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ.

พิธีปิดโครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ.

        วันที่ 23 มิ.ย.66 เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. ประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.มนัส รุ่งนาค รอง ผบก.สก. และ พ.ต.อ.นภดล กาญจนพันธุ์ รอง ผบก.อต. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด สกพ. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 กองการเงิน อาคาร 4 ตร.

พิธีปิดโครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ. Read More »

อบรมข้าราชการชั้นประทวน สกพ.

โครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ.

          วันที่ 20 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น . พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัด สกพ. กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย.66 ณ ห้องประชุม 1 กองการเงิน อาคาร 4 ตร. โดยมี พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ ศรีนุวอ ผบก.ทพ. , พ.ต.อ.นภดล กาญจนพันธุ์ รอง ผบก.อต., พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ. และ พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.สก.

โครงการการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สกพ. Read More »

โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

วันที่ 16 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ. และ พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอบรมตามโครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจ ตามโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” และโครงการ “ทำดี มีรางวัล” ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน

โครงการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล Read More »

Scroll to Top