ประชุม สกพ.

บริหาร สกพ.

ประชุมบริหาร สกพ. ครั้งที่ 3/2566

        วันที่ 16 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ. เป็นผู้แทน ร่วม ประชุมบริหาร สกพ. และประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในสังกัด สกพ. ณ ห้องประชุม สก. ชั้น 10 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศให้แก่ข้าราชการตำรวจตามโครงการ “ทำดีมีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน มี.ค. – พ.ค.66 โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน

ประชุมบริหาร สกพ. ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด สกพ. ประจำปี 2566

วันที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด สกพ. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน

ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. – ผกก. ที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด สกพ. ประจำปี 2566 Read More »

Scroll to Top