ประชุม บริหาร ทพ.

บริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566

        วันที่ 8 มิ.ย.66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก. ทพ. (ประธาน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมกันประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566 และประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ ”ทำดี มีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน มิ.ย. 66 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ …

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2566 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2566

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 10 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก. ทพ. (ประธาน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ได้ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2566 และประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ ”ทำดี มีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน พ.ค. 66 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ “ธรรมนำใจ” โดยให้แต่ละฝ่ายในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ออนไลน์ ณ ที่ตั้งหน่วย

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. เป็นประธานการประชุมบริหาร ทพ. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผบก. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ได้มีการรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ “ทำดี มีรางวัล”และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ. ” ประจำเดือน เม.ย.๒๕๖๖

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2566

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 15 มิ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ. และพ.ต.อ.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผบก.ทพ. และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ได้ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2566 และประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ ”ทำดี มีรางวัล” และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ.” ประจำเดือน มี.ค. 66 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

บริหารทพ. ครั้งที่ 7/2565

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 13 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม บริหาร ทพ. ครั้งที่ 7/2565  ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผกก. – สว.ในสังกัด ทพ. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริหาร ทพ. ครั้ง ที่ 6/2565

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม บริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2565 และพิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยะธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผกก. – สว.ในสังกัด ทพ. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top