ข่าวกิจกรรม

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2/2567

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2/2567

         วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2 โดยได้จัดให้มีการฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณลานวัด ณ วัดปทุมวนาราม

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2/2567 Read More »

บริหาร ทพ. 4/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2567

         วันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้มีการรายงานตัวข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ทพ. และ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ “ธรรมนำใจ”

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2567 Read More »

วันสงกรานต์ 2567

วันสงกรานต์ 2567

         วันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3) และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2567 ณ โถงชั้น 7 อาคาร 5 ตร.

วันสงกรานต์ 2567 Read More »

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร Read More »

เคารพธงชาติ 5 เม.ย.67

วันที่ 5 เม.ย. 67 เวลา 8.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2) พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย ผกก.ฝ่ายความชอบ และว่าที่ พ.ต.อ.หญิง อรรถพร สังขะวรรณ ผกก.ฝ่ายประเมินบุคคล นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร

เคารพธงชาติ 5 เม.ย.67 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567

        วันที่ 28 มี.ค. 67 เวลา 11.15 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีวาระที่สำคัญคือการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ พท. ที่ได้เข้ามาสังกัด ทพ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ตร. พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 2/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 2/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 2/2567           วันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ “ธรรมนำใจ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ข้าราชการแต่ละฝ่ายในสังกัด

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 2/2567 Read More »

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล”

          กองทะเบียนพลได้จัดการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล  เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพล ให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ คำสั่งข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางแฏิบัติที่กำหนดไว้ รองรับตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านกำลังพลและข้าราชการตำรวจที่สนใจทั้วประเทศ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ zoom) ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 67 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน โดยมี พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ธงชัย

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล” Read More »

โครงการ”จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 9 ก.พ. 67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1) และพ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ”จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1 โดยได้จัดให้มีการฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณลานวัด ณ วัดปทุมวนาราม

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1/2567 Read More »

เคารพธงชาติ

เคารพธงชาติ 8 ก.พ. 67

         วันที่ 8 ก.พ. 67 เวลา 8.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ลิบดาวรรณ เพชรสังหาร ผกก.ฝ่ายบรรจุ และว่าที่พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 8 ก.พ. 67 Read More »

Scroll to Top