โครงการ "เริ่ม 30 หยิบจานเด่น" สวัสดิการอาหารสำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง

 โครงการ “เริ่ม 30 หยิบจานเด่น” เกิดจากความห่วงใยของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ผบ.ตร. ที่อยากจะช่วยลดค่าครองชีพของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง จับต้องได้ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ

พล.ต.ท.ยิ่งยศ ผบช.สกพ. จึงได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จัดทำโครงการสวัสดิการฯ ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง โดยข้าราชการตำรวจและลูกจ้างสามารถรับประทานอาหารในราคา “เริ่มต้น 30 บาท ได้ทุกร้าน

เริ่ม 30 หยิบจานเด่น
Scroll to Top