April 11, 2023

สงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. และข้าราชการในสังกัด ทพ. ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ โถงชั้น 7 อาคาร 5 ตร. โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. เป็นประธานการประชุมบริหาร ทพ. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผบก. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ได้มีการรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ “ทำดี มีรางวัล”และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ. ” ประจำเดือน เม.ย.๒๕๖๖

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2566 Read More »

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิ

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

วันพุธที่ 5 เม.ย. 66 เวลา 15.00 น. สกพ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในสังกัด สกพ. และการร่วมรับประทานอาหาร ณ สโมสรตำรวจ

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร Read More »

เริ่ม 30 หยิบจานเด่น

เริ่ม 30 หยิบจานเด่น

โครงการ “เริ่ม 30 หยิบจานเด่น” สวัสดิการอาหารสำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง  โครงการ “เริ่ม 30 หยิบจานเด่น” เกิดจากความห่วงใยของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ผบ.ตร. ที่อยากจะช่วยลดค่าครองชีพของข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง โดยโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง จับต้องได้ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ พล.ต.ท.ยิ่งยศ ผบช.สกพ. จึงได้มอบหมายให้ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล จัดทำโครงการสวัสดิการฯ ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง โดยข้าราชการตำรวจและลูกจ้างสามารถรับประทานอาหารในราคา “เริ่มต้น 30 บาท ได้ทุกร้าน

เริ่ม 30 หยิบจานเด่น Read More »

Scroll to Top