ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. เป็นประธานการประชุมบริหาร ทพ. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผบก. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ได้มีการรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจตาม โครงการ “ทำดี มีรางวัล”และโครงการ “ตำรวจน้ำดี ศรี สกพ. ” ประจำเดือน เม.ย.๒๕๖๖

Scroll to Top