ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
         – การปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
         – แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง
         – ตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อห้าม-ความผิด การเลือกตั้ง สส.
    ติดตามได้ทาง👇
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง
Scroll to Top