ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง     – การปฏิบัติหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง     – แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง     – ตัวอย่างคำถามที่เกี่ยวข้อง ข้อห้าม-ความผิด การเลือกตั้ง สส.ติดตามได้ทาง👇