ทรงพระเจริญ
พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ
แนะนำกองทะเบียนพล
ป้ายข่าว
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ด.ต.ที่จะครบเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
การจัดส่งเอกสารทะเบียนประวัติของข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบฐานข้อมูลกำลังพล POLIS
การดำเนินการตามโครงการ “ตำรวจดีเด่น ๒๕๖๖”
ประกาศผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง ระดับ ตร.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
No Packages Found

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  จำนวนผู้เข้าชม
  215
  Live
  visitors
  3800
  Visitors
  Today

  สงวนลิขสิทธิ์ 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนพล

  Scroll to Top