ทรงพระเจริญ
พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ
แนะนำกองทะเบียนพล
ป้ายข่าว
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ ต.ค.66
ตรวจสอบข้อมูลพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ เม.ย.66
การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ.ส.ต. และ ด.ต. ที่จะครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หนังสือกำชับการประเมิน ปี 67 ครั้งที่ 1 (ตร.)
หนังสือกำชับการประเมิน ปึ 67 ครั้งที่ 1 (บช.และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม
130
Live
visitors
1830
Visitors
Today

สงวนลิขสิทธิ์ 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนพล

Scroll to Top