ทรงพระเจริญ
พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ
แนะนำกองทะเบียนพล
ป้ายข่าว
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
ตรวจสอบข้อมูลพระราชทานยศ ร.ต.ต. เป็นกรณีพิเศษให้แก่ จ.ส.ต. และ ด.ต. ที่จะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุ
การขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำวาระ เม.ย.67
ตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ ต.ค.66
ตรวจสอบข้อมูลพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ เม.ย.66

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม
331
Live
visitors
1932
Visitors
Today

สงวนลิขสิทธิ์ 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนพล

Scroll to Top