April 3, 2023

จิตอาสา ครั้ง ที่1

โครงการ”จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 1

วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก. ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. จัดกิจกรรม โครงการ”จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม โดยได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และการบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด

บริหารทพ. ครั้งที่ 7/2565

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 13 ธ.ค. 66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม บริหาร ทพ. ครั้งที่ 7/2565  ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผกก. – สว.ในสังกัด ทพ. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริหาร ทพ. ครั้ง ที่ 6/2565

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม บริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2565 และพิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยะธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผกก. – สว.ในสังกัด ทพ. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top