13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

แด่… ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์

13 บทเพลง “ตำรวจ” ที่เลือกสรรแล้ว นับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ขับร้องและบรรเลง โดยวงดุริยางค์ตำรวจ และนักร้องยอดนิยมร่วมสมัย

เชิญรับชม-รับฟัง

ปลุกจิตสำนึก แห่งความเป็น

“ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์” ร่วมกัน

https://youtube.com/@user-mi3wi5ob8f?si=Z0jnXhN3zvDTLzeI

OR Code เพลงตำรวจ
Scroll to Top