โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล”

          กองทะเบียนพลได้จัดการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล  เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพล ให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ คำสั่งข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางแฏิบัติที่กำหนดไว้ รองรับตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านกำลังพลและข้าราชการตำรวจที่สนใจทั้วประเทศ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ zoom) ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 67 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน โดยมี พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ., ผกก. ในสังกัด ทพ. และ สว.ในสังกัด ทพ. ทำหน้าที่วิทยากร เข้าร่วมในพิธี

Scroll to Top