โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล”

          กองทะเบียนพลได้จัดการอบรมตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล  เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านกำลังพล ให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ คำสั่งข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางแฏิบัติที่กำหนดไว้ รองรับตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านกำลังพลและข้าราชการตำรวจที่สนใจทั้วประเทศ โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ zoom) ระหว่างวันที่ 19-22 ก.พ. 67 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกำลังพล ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรมฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธาน โดยมี พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ., พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ธงชัย […]

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่องานกำลังพล” Read More »