แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียง ในขณะจับและควบคุมตัว

         พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กำชับ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565”

  1. บริหารจัดการอุปกรณ์กล้องบันทึกภาพและเสียง
  2. บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง
  3. การแจ้งการควบคุมตัว
  4. การจัดเก็บบันทึกข้อมูลภาพและเสียง
  5. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัว
Scroll to Top