แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัว

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียง ในขณะจับและควบคุมตัว

         พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กำชับ “แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับและควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565” บริหารจัดการอุปกรณ์กล้องบันทึกภาพและเสียง บันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง การแจ้งการควบคุมตัว การจัดเก็บบันทึกข้อมูลภาพและเสียง ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง