แจ้งปัญหาการได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

📍หากข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เช่น
         🟡เกิดปัญหาในการปฏิบัติ
         🟠มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ
         🟢มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

📩ส่งปัญหา ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ มาได้ที่ police.informations2022@gmail.com

รับแจ้ง
Scroll to Top