เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกท่านร่วมโหวตเครื่องแบบสนาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร (แบบใหม่) เปิดโหวตจนถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566

ศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญชวนข้าราชการตำรวจทุกท่านร่วมโหวตเครื่องแบบสนาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร (แบบใหม่) เปิดโหวตจนถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566

สามารถเข้าไปกดโหวตได้ที่แอปพลิเคชันแทนใจ หรือกดลิงก์ที่ปรากฏดังนี้

https://forms.gle/xZon7Fr9zRyMuCdv5

โหวตเครื่องแบบสนาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่จราจร
Scroll to Top