เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลท

Scroll to Top