พิธีเกษียณอายุราชการ ทพ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

         วันที่ 28 ก.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ รองผบก.ทพ., พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ. และพ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ทพ. ระดับ สว. ขึ้นไป  ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ในสังกัด ทพ.  ณ บริเวณโถงพิธี หน้าห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมี พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ. เป็นประธาน

รายชื่อเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  1. พ.ต.ท.นิคม จันทร์ดา รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.
  2. ด.ต.สนอง สุขสำราญ ผบ.หมู่ ฝ่ายความชอบ ทพ.
  3. น.ส.สมใจ สว่างอารมณ์ ลูกจ้างประจำ ทพ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24

  1. พ.ต.อ.วิฑูรย์ กันณะ ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.
Scroll to Top