ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 7 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย รอง ผบก.ทพ. – ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุม บริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2565 และพิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยะธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีข้าราชการระดับ รอง ผกก. – สว.ในสังกัด ทพ. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Scroll to Top