ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 29 ม.ค. 67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ. (1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. (2), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ. (4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

Scroll to Top