ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 10/2566

         วันที่ 8 ธ.ค.66 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก. ทพ. (ประธาน) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสวงน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมกันประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ ผบก.ทพ. ได้รับรายงานตัวข้าราชการทีได้รับการแต่งตั้ง วาระประจำปี 2566 และมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รวมทั้งได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดทั้งชื่อโครงการฝึกอบรมของ ทพ.

Scroll to Top