ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ และครอบครัว รวมฟังธรรมในโครงการ “ธรรมนำใจ”

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้กราบอาราธนานิมนต์และรับเมตตาจาก พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” เจ้าอาวาส วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ครองตน ครองคน ครองงาน บริหารตามหลักธรรมาธิปไตย”

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ และครอบครัว รวมฟังธรรมในโครงการ “ธรรมนำใจ” เพื่อตำรวจไทยมีคุณธรรม ฟังธรรมตามกาล คือมงคลอันประเสริฐ ในวันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9.30-11.00 น. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สามารถติดตามทาง Facebook live ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ที่ https://www.facebook.com/RoyalthaiPoliceTV/

ธรรมนำใจ
Scroll to Top