กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

วันพุธที่ 5 เม.ย. 66 เวลา 15.00 น. สกพ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในสังกัด สกพ. และการร่วมรับประทานอาหาร ณ สโมสรตำรวจ

Scroll to Top