โครงการ "จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล" ครั้งที่ 3/2567

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 3/2567

         วันที่ 19 ก.ค. 67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1) พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก ทพ.(2) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 3 โดยได้จัดให้มีการฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณลานวัด ณ วัดปทุมวนาราม

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 3/2567 Read More »

วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

         สมาคมแม่บ้านตำรวจจัดกิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2567 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ✨ขอเชิญชวนบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี รวมส่งผลงานประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2567 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม🔵อายุระหว่าง 6-14 ปี🔵อายุระหว่าง 15-22 ปี ✨ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. 👇รายละเอียดตามภาพที่แนบ

กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ Read More »

แจ้งปัญหา ข้อสงสัย ร่วมเสนอแนะ

แจ้งปัญหา ข้อสงสัย ร่วมเสนอแนะ

ตร.ยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับข้าราชการตำรวจ        👉หากเข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เช่น       🟡เกิดปัญหาในการปฏิบัติ       🟠มีข้อสงสัยในการปฏิบัติ       🟢มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 📩ส่งปัญหา ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ มาได้ที่ police.informations2022@gmail.com

แจ้งปัญหา ข้อสงสัย ร่วมเสนอแนะ Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2567

         วันที่ 27 มิ.ย. 67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1) พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 6/2567 Read More »

ita 2024

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้คะแนนและให้ข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร ผ่านช่องทาง ดังนี้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับข้าราชการตำรวจที่มีอายุราชการ 1 ปีขึ้นไป – https://itas.nacc.go.th/go/iit/pxcaxg แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ – https://itas.nacc.go.th/go/eit/pxcaxg

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Read More »

เคารพธงชาติ 12 มิ.ย. 67

เคารพธงชาติ 12 มิ.ย. 67

         วันที่ 12 มิ.ย. 67 เวลา 8.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง สุวัฒนา สุเมธวัน ผกก.พท. และว่าที่ พ.ต.อ.หญิง วรรณนภา สุวรรณเพ็ชร ผกก.ฝอ.ทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. เข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 ตร.

เคารพธงชาติ 12 มิ.ย. 67 Read More »

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2567

         วันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ “ธรรมนำใจ” ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ข้าราชการแต่ละฝ่ายในสังกัด ทพ. ร่วมปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 5/2567 Read More »

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2/2567

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2/2567

         วันที่ 17 พ.ค. 67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2 โดยได้จัดให้มีการฟังธรรม เจริญจิตภาวนา และการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณลานวัด ณ วัดปทุมวนาราม

โครงการ “จิตอาสาพัฒนากายและใจข้าราชการตำรวจกองทะเบียนพล” ครั้งที่ 2/2567 Read More »

บริหาร ทพ. 4/2567

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2567

         วันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ.(1), พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้มีการรายงานตัวข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในสังกัด ทพ. และ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ “ธรรมนำใจ”

ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 4/2567 Read More »

แผนการดำเนินงานทุน ก.พ.และหลักสูตรอบรมภายนอก ตร.ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการดำเนินงานทุน ก.พ. และหลักสูตรอบรมภายนอก ตร. ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการดำเนินงานทุน ก.พ.และหลักสูตรอบรมภายนอก ตร.ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

Scroll to Top