ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณในวาระครบเกษียณอายุ

  • Version
  • Download 16304
  • File Size 1.54 MB
  • File Count 1
  • Create Date 06/04/2023
  • Last Updated 06/04/2023

Download
Scroll to Top