ผู้บังคับบัญชา กองทะเบียนพล

ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการ สารวัตร ผู้บังคับการ พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. รองผู้บังคับการ พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ รอง ผบก.ทพ. (1) พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ทพ. (2) พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ. (3) พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ. (4) ผู้กำกับการ รองผู้กำกับการ สารวัตร [TEAM_B id=3586][TEAM_B id=3559]

ผู้บังคับบัญชา กองทะเบียนพล Read More »