พัฒนาประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร Read More »

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล

         กองทะเบียนพล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล ระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ย. 66 ณ อาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ 8 ชั้น (ประสารราชกิจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้มีวิทยากรได้ให้เกียรติร่วมบรรยาย และถ่ายทอดความรู้อาทิ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ., พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม รอง ผบก.ทพ., พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ยุรชาติ รอง ผบก.อคฝ.ปฏิบัติราชการ ทพ., พ.ต.อ.อดิเรก รุ่งเรือง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต., พ.ต.ท.หญิง ไพภรณ์ สีวาฤทธิ์ รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานตำแหน่ง อต. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการด้านกำลังพล Read More »

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิ

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร

วันพุธที่ 5 เม.ย. 66 เวลา 15.00 น. สกพ. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานในสังกัด สกพ. และการร่วมรับประทานอาหาร ณ สโมสรตำรวจ

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร Read More »

Scroll to Top