ทรงพระเจริญ
พล.ต.ต. บริสุทธิ์ นุศรีวอ
แนะนำกองทะเบียนพล
ป้ายข่าว
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
การจัดส่งเอกสารทะเบียนประวัติของข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุหรือออกจากราชการเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบฐานข้อมูลกำลังพล POLIS
การดำเนินการตามโครงการ “ตำรวจดีเด่น ๒๕๖๖”
ประกาศผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง ระดับ ตร.
ประกาศผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มสูงกว่ามาตรฐานกลาง ผบ.ตร.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม
124
Live
visitors
478
Visitors
Today

สงวนลิขสิทธิ์ 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนพล

Scroll to Top