ทรงพระเจริญ
พล.ต.ต. บริสุทธิ์ นุศรีวอ
แนะนำกองทะเบียนพล
ป้ายข่าว
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
สำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 546/2566 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ
การขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ ต.ค.66
ส่งสำเนาประกาศ ตร. เรื่อง การแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุราชการ ๖๐ ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หนังสือกำชับการประเมิน ปี 66 ครั้งที่ 2 (บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.)
หนังสือกำชับการประเมิน ปี 66 ครั้งที่ 2 (ตร.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2565)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม
438
Live
visitors
1271
Visitors
Today

สงวนลิขสิทธิ์ 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนพล

Scroll to Top