ทรงพระเจริญ
พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ
แนะนำกองทะเบียนพล
ป้ายข่าว
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือราชการ

หนังสือราชการ
สำเนาคำสั่ง ตร. ที่ 546/2566 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ
การขอพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำวาระ ต.ค.66
ส่งสำเนาประกาศ ตร. เรื่อง การแก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หนังสือกำชับการประเมิน ปี 66 ครั้งที่ 2 (บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.)
หนังสือกำชับการประเมิน ปี 66 ครั้งที่ 2 (ตร.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
No Packages Found

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  จำนวนผู้เข้าชม
  154
  Live
  visitors
  2087
  Visitors
  Today

  สงวนลิขสิทธิ์ 2023 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทะเบียนพล

  Scroll to Top