ผู้บังคับบัญชา กองทะเบียนพล

ผู้บังคับบัญชา ทพ.
Scroll to Top