ผู้บังคับบัญชา กองทะเบียนพล

พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ

พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ

ผบก.ทพ.

พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ

พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ

รอง ผบก.ทพ. (1)
พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา

พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา

รอง ผบก.ทพ. (2)
พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม

พ.ต.อ.ธงชัย วิไลพรหม

รอง ผบก.ทพ. (3)
พ.ต.อ.ถาวร มีขำ

พ.ต.อ.ถาวร มีขำ

รอง ผบก.ทพ. (4)
Scroll to Top