ประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567

        วันที่ 28 มี.ค. 67 เวลา 11.15 น. พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถาวร มีขำ รอง ผบก.ทพ.(2), พ.ต.อ.ศิระกราน ต้นสงวน รอง ผบก.ทพ.(3), พ.ต.อ.พัฒนพงษ์ ภูมิเจริญ รอง ผบก.ทพ.(4) และ ผกก.ในสังกัด ทพ. ร่วมประชุมบริหาร ทพ. ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร. โดยมีวาระที่สำคัญคือการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของ พท. ที่ได้เข้ามาสังกัด ทพ. ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ตร. พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมบริหารฯ ผบก.ทพ. ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ทพ. ร่วมกันสวดมนต์ตามโครงการ “ธรรมนำใจ” และกิจกรรมประกาศเจนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ข้าราชการแต่ละฝ่ายในสังกัด ทพ. ร่วมปฏิบัติ ณ ที่ตั้ง

Scroll to Top