โครงการตำรวจดี ผู้เป็นที่รักของ ทพ.

 

--------------------------------------------------------------------

รายชื่อข้าราชการตำรวจของ ทพ. ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการฯ ระดับ รอง สว. จำนวน ๑ นาย และ ผบ.หมู่ จำนวน ๑ นาย

ระดับ รอง สว.   ระดับ ผบ.หมู่
 
ว่าที่ ร.ต.ท.พีรวัส  สองจันทร์   ส.ต.ท.ปณิธาน บรรณกิจ
รอง สว.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.   ผบ. หมู่ ฝ่ายบรรจุ ทพ.