ทำเนียบข้อมูลแต่งตั้งตำรวจ

แผนปฏิบัติราชการกองทะเบียนพลประจำปีงบประมาณ 2558