ทำเนียบข้อมูลแต่งตั้งตำรวจ

ผู้บังคับบัญชากองทะเบียนพล