ผู้บังคับการกองทะเบียนพลพล.ต.ต.วัชรินทร์  บุญคง
ผบก.ทพ.

ข่าวกิจกรรม

IMAGE เคารพธงชาติ 19 เม.ย.59
พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ ผบก.ทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองทะเบียนพลร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร.         Read More...
IMAGE ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง... Read More...
IMAGE พิธีเิปิดกีฬา สกพ.ประปี พ.ศ.2559
พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบช.สกพ. ตัวแทน ผบช.สกพ. เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา สำนักงานกำลังพล พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล รอง ผบช.สกพ และ พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ... Read More...

แบบสำรวจความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการบริหารงานบุคคล ตร.

ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๙

 

จัดซื้อจัดจ้าง

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ลง 17 ต.ค.59 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ลง 17 ต.ค.59 

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ระกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ