ผู้บังคับการกองทะเบียนพลพล.ต.ต.วัชรินทร์  บุญคง
ผบก.ทพ.

ข่าวกิจกรรม

IMAGE เคารพธงชาติ 19 เม.ย.59
พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ ผบก.ทพ นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองทะเบียนพลร่วมเคารพธงชาติ ณ ลานหน้าอาคาร 1 ตร.         Read More...
IMAGE ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานกำลังพล ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง... Read More...
IMAGE พิธีเิปิดกีฬา สกพ.ประปี พ.ศ.2559
พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบช.สกพ. ตัวแทน ผบช.สกพ. เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา สำนักงานกำลังพล พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล รอง ผบช.สกพ และ พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ... Read More...

โครงการเสวนาศาลปกครอง

GovChannel

ทำเนียบข้อมูลแต่งตั้งตำรวจ

พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบช.สกพ. ตัวแทน ผบช.สกพ. เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬา สำนักงานกำลังพล พร้อมด้วย พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล
รอง ผบช.สกพ และ พล.ต.ต.ณฐพล  แสวงกิจ ผบก.ทพ. 

จัดซื้อจัดจ้าง

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ลง 17 ต.ค.59 

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ลง 17 ต.ค.59 

 ประกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ระกาศ กองทะเบียนพล สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ