กรณีตัดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลปี 58 
 กรณีตัดเหรียญจักรปี 58 
 ราชกิจจาฯ ชั้นสายสะพายปี 255
 หนังสือ สกพ.แจ้งเวียนขอเครื่องราชฯ 2559 
 หนังสือ ตร.ที่ 0009.224 ว14 ลง 27 ก.พ.57 
 ราชกิจจาฯ ชั้นสายสะพายปี 2557
โปรแกรมขอเครื่องราช 
บัญชีรายชื่อที่ขาดคุณสมบัติหรือขอซ้ำชั้นตรา

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 เครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2538
 เครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์ ปี 2549 (ล่าสุด)
 ประกาศ สร.หลักเกณฑ์นิติบุคคลฯ ขอเครื่องราชฯ
 ประกาศฯ ก.บ.จ.ต.
 ประกาศฯ คปค. ฉบับที่ 33
 ระเบียบสำนักนายกฯ ช้างและมงกุฎ ปี 2536 (เก่า)

วิธีปลดล็อคแมโคร
 การแก้ไขคำผิด 2010
ปลดแมโคร
 รวมข้อมูลโปรแกรม 2007 และ 2010