ทำเนียบข้อมูลแต่งตั้งตำรวจ

ฝ่ายอำนวยการ ทพ.

next  test 1 

next  test 2

next  test 3