หลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น

ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 save

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น ทพ.ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.๕๗ - ๓๑ มี.ค.๕๘)

ระดับชั้นสัญญาบัตร

๑.พ.ต.ท.ประสิทธิ์  พูนแสงศิริ  รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ.

 

๒.ร.ต.ท.หญิง กิติญาดา  วิชัยดิษฐ รอง สว.ฝ่ายประเมินบุคคล ทพ.

 ระดับประทวน

ส.ต.อ.หญิง ยุพา  คูเมือง  ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ ทพ.

 

ประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 save

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น ทพ.ครั้งที่ ๒ (๑ เม.ย.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๘)

ระดับชั้นสัญญาบัตร

พ.ต.ท.คมสัน  ทัพเสน  รอง ผกก.ฝ่ายความชอบ ทพ.

 

ร.ต.ต.วีระวัช  พจน์มนต์ปิติ  รอง สว.ฝ่ายอำนวยารการ ทพ.

 

 ระดับประทวน

 

ด.ต.รณภพ  อิ่มอารมณ์  ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม